залежний


залежний
(який перебуває під чиєюсь владою, впливом, підкоряється комусь), підпорядкований, підрядний; підвідомчий (залежний від якоїсь організації, відомства тощо); підвладний, підлеглий (який залежить від старшого званням, посадою і под.); підневільний (змушений чинити так, як йому велять)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • залежний — а, е. 1) Який перебуває під чиїмось впливом або чиєюсь владою, кориться кому , чому небудь. 2) Зумовлений чиєю небудь дією, якимось станом і т. ін. || Пов язаний з чим небудь як підпорядкований йому. •• Зале/жний по/пит попит на певний вид… …   Український тлумачний словник

  • залежний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • подлеглий — залежний …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • долегливий — залежний, підвладний …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • повинний — залежний, підвладний …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • функціональний — а, е. 1) Пов язаний з виконанням певної функції (у 1, 2 знач.), залежний від діяльності, призначення, а не від структури, будови. 2) Пов язаний з функцією, функціями (у 3 знач.), з виявом життєдіяльності організму, тканин, клітин, залежний від… …   Український тлумачний словник

  • Лавриненко, Анатолий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Лавриненко. Лавриненко Анатолий Анатольевич укр. Лавриненко Анатолій Анатолійович Дата рождения: 20 апреля 1953 …   Википедия

  • взаємозалежний — а, е. Залежний один від одного. •• Взаємозале/жні осо/би учасники угоди, які є родичами або співвласниками підприємства …   Український тлумачний словник

  • вторинність — ності, ж. 1) Другий, залежний від першого щабель у розвитку чого небудь. 2) Обумовленість чим небудь, залежність, несамостійність …   Український тлумачний словник

  • желяр — а, ч. Феодально залежний селянин в Угорщині і на Закарпатті у 18 19 ст …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.